Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt


Hösten 2019

 

Öppna föreläsningar:


27 september

Reparativa  dialoger

Eva Fahlström Borg


25 oktober

13.00-16.00

Kollegial handledning

Elisabeth Åsén NordströmVidareutbildnings-program för handledare

Två  fredagar 9.00-15.30


Inbjudan 

Anmälan


Det finns fortfarande platser kvar om du vill delta!


11 oktober

Malin Gren Lundell

Leg psykolog och terapeut


6 december

Roland Widlund

Ped handledare och handledarutbildare


 

 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter

Fredagen den 26 oktobers öppna föreläsning var välbesökt med många av föreningens medlemmar som lyssnade på Elisabeth Åsén Nordlund. Vi hade även flera intressanta korta gruppdiskussioner utifrån de delar Elisabeth presenterade från sin avhandling. Vi pratade bl a om lyssnandets kompetens. Att i lyssnandet använda inte bara öronen, utan även ögonen. Och framförallt att ha hjärtat med när man lyssnar, så att den jag lyssnar på verkligen känner att jag är närvarande. Elisabeths avhandling lyfter fram vikten av egen reflektion som handledare för att få syn på om mina handlingar avspeglar mina intentioner att skapa ett lärande i gruppen. Det var en intressant eftermiddag tillsammans med många handledare som fördjupade Elisabeths genomgång med egna reflektioner.


Första föreläsningen inom Vidareutbildningsprogrammet kring stöd för närvaro med Malin Gren Landell, var mycket givande. Vi fick stort utrymme att delge varandra erfarenheter och tankar under dagen, både i mindre grupp och i hela gruppen. Det fanns även möjlighet att köpa hennes bok

"Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan". Den är högaktuell nu med tanke på den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018 kring att skyndsamt utreda hög frånvaro. Brist på närvaro i skolan är inte bara ett svenskt fenomen, utan är ett bekymmer globalt. För den som är intresserad så finns ett globalt nätverk  https://www.insa.network/


För dig som ännu inte har anmält dig till Vidareutbildningsprogrammet finns en möjlighet att anmäla dig till andra föreläsningsdagen i programmet, Roland Wilunds föreläsning kring "handledningens inre kärna". Du betalar då halva priset. Använd länken anmälan i höger spalt.


Datumen för nästa års Vidareutbildningsprogram är nu bokade. Lägg in 13 mars och 15 maj under våren och 9 oktober och 4 december under hösten i din kalender! Innehåll och möjlighet att anmäla kommer lite senare.


 

Historik


Hösten 2019


17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander

Eva AnderbergVåren 2019

 

15 februari

Att skapa tillgängliga lärmiljöer

Ewa Bohlin


24 mars

Genus i organisationer

Eva Amundsdotter 


5 april

Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning

Jan Platander

Eva Anderberg

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

15 mars

Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi

Pär Eriksson

 

17 maj

Stefan Heimer - 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt

Stefan Heimer


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist