Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersta Sköndals Bräcke högskolas utbildningar:

 

Kreativa metoder 7,5 hp

 

Handledning i förskola och skola 15 hp

 

Historik

 

Hösten 2017

 

22 september

 

Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Anne Pihlgren och Eva Anderberg

 

17 november

Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper Rosie Jacobsson

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

6 oktober

9.00-15.30

Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal

 

15 december

9.00-15.30

Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte

 

Inbjudan

Anmälan är stängd

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

Nyheter

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder två utbildningar kring handledning med start under våren 2018.

 

Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling på 7,5 hp Vt 2018

 

Handledning i förskola och skola - fördjupning/påbyggnad på 15 hp -avancerad nivå Vt 2018-Vt 2019

 

 

Mer information och anmälningsblankett finner du i spalten till vänster.

 

 

 

 

 

Så pratar du om flyktingkrisen i klassrummet

 

Margareta Normell

intervjuas i Skolvärlden

 

 

Läs Margareta Normells artikel i "Skola och samhälle"

 

Margareta Normell: Hög tid att utbilda lärare för hela yrket! Nu behövs en skola där det är lika självklart att alla lärare har dokumenterade kunskaper på relationsområdet som inom de traditionella skolämnena.

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2018

 

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

Inbjudan

Anmälan

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

Inbjudan kommer

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

Inbjudan kommer

 

13 april/20 april

Att arbeta med case

 

Mitt dilemma

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo

 

Inbjudan

Anmälan

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist