Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019

 

15 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Att skapa tillgängliga lärmiljöer

Ewa Bohlin

 

15 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

24 mars

Workshop för medlemmar

10.00-17.00

Eva Amundsdotter - Genus i organisationer


 

5 april

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Jan Platander

Eva Anderberg - 

Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning


Inbjudan

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

15 mars

Pär Eriksson - Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi

 

17 maj

Stefan Heimer - 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt

 

Inbjudan
Hösten 2019

 

17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april


Utbildning i processledning för medlemmar.


Jan Platander och

Eva Anderberg


Inbjudan

Anmälan - kursen är fulltecknad

 

 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer Skolhandledarföreningen erbjuda sina medlemmar en utbildning i processledning till ett kraftigt reducerat pris. Utbildare är Jan Platander och Eva Anderberg och utbildningen omfattar 8 dagar som läggs ut på fyra helger. Antalet platser kommer att vara begränsat, så det är viktigt att anmäla sig i tid. Inbjuda och anmälan hittar du som vanligt till vänster på hemsidan.


Historik


Hösten 2018


28 september

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


16 november

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Vidareutbildnings-

program för handledare


12 oktober

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson


7 december

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliserings-förmåga?

Samforskning

Anders Wächter


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist