Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersta Sköndals Bräcke högskolas utbildningar:

 

Kreativa metoder 7,5 hp

 

Handledning i förskola och skola 15 hp

 

Historik

 

Våren 2017

 

10 februari

HBTQ-frågor

David Berjlund

Elsa Garphult

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop:

Incluso - a classroom of differences

Asli Weheliye

Årsmöte

 

21 april

Relationell kompetens

Jonas Aspelin

 

22 april

Medlemsaktivitet

Dialogseminarium - en bildande väg att vandra

Birgitta Sahlin, Gun Mollberger och Ann-Erika Löfqvist

 

 

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

Nyheter

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder två utbildningar kring handledning med start under våren 2018.

 

Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling på 7,5 hp Vt 2018

 

Handledning i förskola och skola - fördjupning/påbyggnad på 15 hp -avancerad nivå Vt 2018-Vt 2019

 

 

Mer information och anmälningsblankett finner du i spalten till vänster.

 

 

 

 

 

Så pratar du om flyktingkrisen i klassrummet

 

Margareta Normell

intervjuas i Skolvärlden

 

 

Läs Margareta Normells artikel i "Skola och samhälle"

 

Margareta Normell: Hög tid att utbilda lärare för hela yrket! Nu behövs en skola där det är lika självklart att alla lärare har dokumenterade kunskaper på relationsområdet som inom de traditionella skolämnena.

 

 

 

 

Hösten 2017

 

22 september

13.00-16.00

 

Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Öppen föreläsning av

Anne Pihlgren och Eva Anderberg

 

 

17 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning av Rosie Jacobsson:

Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

6 oktober

9.00-15.30

Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal

 

15 december

9.00-15.30

Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte

 

Inbjudan

Anmälan är stängd

 

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist