Skolhandledarföreningen

Historik

 

Våren 2017

 

10 februari

HBTQ-frågor

David Berjlund

Elsa Garphult

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop:

Incluso - a classroom of differences

Asli Weheliye

Årsmöte

 

21 april

Relationell kompetens

Jonas Aspelin

 

22 april

Medlemsaktivitet

Dialogseminarium - en bildande väg att vandra

Birgitta Sahlin, Gun Mollberger och Ann-Erika Löfqvist

 

 

 

 

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

2017-04-21

 

Fredagens öppna föreläsning ”Pedagogisk relationskompetens” med Jonas Aspelin var inspirerande och tankeväckande, som en aptitretare för att längta efter att läsa mer i ämnet. För min del hade jag gärna lyssnat minst en hel dag kring hans och andras forskning, men nu blev det endast en fredagseftermiddag.

Du kan hitta mer på sidan http://relationellpedagogik.se/index.html

 

Texten kring "No education without relation" sammanfattar på många sätt eftermiddagens föreläsning:

 

- Vi har glömt bort att utbildning handlar om mänskliga varelser. Då skolor är platser där människor träffas, har vi även glömt att utbildning primärt handlar om mänskliga varelser som är i relation till varandra.

- De problem som skolor ofta dras med - akademiska misslyckanden, oordning, bristande motivation och vantrivsel - sammanhänger med ett skolsystem som inte värdesätter mänskliga relationer. Andra lösningar är utsiktslösa så länge som man inte inser att skolor behöver vara levande gemenskaper.

 

Tack till Jonas Aspelin för en intressant eftermiddag!

 

 

 

 

Nyheter

2017-03-17

 

Medlemsdagens workshop gick under temat "Incluso, a classroom of difference". Vi fick ett smakprov hur man kan arbeta med sina egna föreställningar om andra, vidare till våra gemensamma föreställningar för att landa i en förståelse för andra. Asli Weheliye höll i en inspirerande dag. Asli med några av workshopens deltagare

2017-03-17

 

På årets årsmöte valdes en ny ordförande för föreningen. Eva Anderberg, som har suttit i styrelsen i många år, är vår nya ordförande. Inga-Lill Haglund lämnar styrelsearbetet efter många är som ordförande. Hon blev avtackad av Eva Anderberg.

 

Så pratar du om flyktingkrisen i klassrummet

 

Margareta Normell

intervjuas i Skolvärlden

 

Läs Margareta Normells artikel i "Skola och samhälle"

 

Margareta Normell: Hög tid att utbilda lärare för hela yrket! Nu behövs en skola där det är lika självklart att alla lärare har dokumenterade kunskaper på relationsområdet som inom de traditionella skolämnena.

 

 

 

 

Hösten 2017

 

22 september

13.00-16.00

 

Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Öppen föreläsning av

Anne Pihlgren och Eva Anderberg

 

Inbjudan

 

 

17 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Planering pågår

 

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

6 oktober

9.00-15.30

Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal

 

15 december

9.00-15.30

Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte

 

Inbjudan

 

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist