Sök Handledare

Sök handledare


Du som vill kontakta föreningens medlemmar

kan göra det via


kontakt@skolhandledarforeningen.se


så vidarebefordrar vi din förfrågan till våra medlemmar.

Skolhandledarföreningen är en nationell förening

CITAT

”Handledning - den bästa form av kompetensutveckling som jag har varit med om!

Jag får börja precis där jag är och utvecklas i den dialog som förs, kan det bli bättre?"

”Grupphandledningen har varit ett skönt andningshål och ett bekvämt ryggstöd.”

"Genom att sätta fokus på

pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas behov

av stimulerande undervisning

och goda relationer."