Tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar

2023

Framgångsfaktorer för att möta motstånd - erfarenheter från arbetet med Samverkan för bästa skola.

Eva Anderberg


Lyssnandets konst - om samtal i skolan

Margareta Normell & Lina Sparrman


Tillitsfulla relationer och skolutveckling genom lärares kollektiva reflektion och gemensamt levd erfarenhet

Ulf Jederlund


Workshop för medlemmar på medlemsdagen - Upplevelsekuben

Eva Mari Halén


Hur påverkas man av sitt arbete? Vikten av att lära känna sina signaler

Lilja Cajvert2022


Ingrid Carlstedt


Vad är Skolfam? En förebyggande insats för barn i familjehem

Karin Kiki Nilsson & Birgitta Westlund


En hållbar förskola bygger på samverkan med hemmen

Ingrid Engdahl & Sanna Holmström


2021

Skolan som en arbetsplats för vuxna (digitalt)

Ann Marie Körling


Ola Eriksson


Lilja Cajvert


Pontus Holmgren & Ulrika Tillberg Luckey


2020

Att handleda ledningsgrupper och rektorer

Anita Nordzell


Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv

Hardy Olson


Workshop/medlemsdag

Christina Löwenborg


Digital föreläsning

Kollegialt lärande - Vad är det? 

Maja Lindqvist 2019

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander och Eva Anderberg


Genus i organisationer

Eva Amundsdotter 


Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning

Jan Platander och Eva Anderberg


Reparativa  dialoger 

Eva Fahlström Borg


Kollegial handledning

Elisabeth Åsén Nordström


Vidareutbildningsprogram för handledare

 

Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi


Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt


Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod


Bättre med en bra framtid än en bra berättelse om det förflutna


2018

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn 

Anna-Carin Magnusson


Workshop (endast för medlemmar)

Kommunikation, grupputveckling

och kollektiv intelligens

Bi Dahlborg Reichel


Casemetodik

Ylva Wibeaus


Vidareutbildningsprogram för handledare


När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?


Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?


Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte


Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik


2017

HBTQ-frågor

David Berjlund

Elsa Garphult


Workshop (endast för medlemmar)

Incluso - a classroom of differences

Asli Weheliye


Relationell kompetens 

Jonas Aspelin


Dialogseminarium - en bildande väg att vandra

Birgitta Sahlin, Gun Mollberger och Ann-Erika Löfqvist


Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Anne Pihlgren och Eva Anderberg


Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper

Rosie Jacobsson


Vidareutbildningsprogram för handledare


Empati - nyckeln till samarbete i professionella samtal


Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte


2016

Att samverka kring nyanlända/

ensamkommande elever

Marie Balint


SPSMs kurspaket kring NPF

Lena Häägg och Magnus Jarnlo


Den livsviktiga anknytningen

Margareta Normell


Workshop (endast för medlemmar)

Eva Anderberg och Jan Platander


Om näthat

Ängla Eklund och Mikaela Anderhorn

Institutet för juridik och internet

Martina Högberg

Statens mediaråd


2015

Samtal i skolan

Petter Iwarsson

BRIS


Samarbete i förskolan -

för barnens skull

Anna-Karin Söderberg

Gunilla Niss


Kreativa metoder i handledning

Katrin Byréus


Handledning och organisationsförståelse

Anders Karlsson

 

Konkretiserad konflikteori genom aktiverande metoder i workshop

Eva Anderberg

Karin Persson


Konflikthantering i professionellt pedagogiskt yrkesutövande 

Ilse Hakvoort


2014

Skolverkets projekt

Handledning för lärande

Anna Österlund 

Birgitta Grefbäck


Arbetslagsutveckling och en modell för samarbets-baserad kommunikation för lärare och elever igrundskolans år 4-8

Ulf Jederlund


Kreativa metoder i handledning

Katrin Byreus


Handledning i förskola och skola - ett pedagogiskt/ elevcentrerat, mentaliserande/reflekterande och processinriktat verktyg

Irma Elwin


Inkluderingens magi via reparativ dialog -

en introduktion i Reparativ Rättvisa

Eva Fahlström Borg


2013

Om handledning och coaching

Ann-Marie Körling

Eva Brolin Andersson


Grupphandledning för kollektiv utveckling

Karin Åberg


Mentalisering och grupp-handledning i lärarprofessionen

Margareta Normell


2012

Handledning som redskap för inkludering

Ulf Jederlund

Miriam Lindström


Hur kan nyutexaminerade lärare få det stöd som de behöver och har rätt till under introduktionsåret?

Inga-Lill Haglund


2011

Från lydnad till ansvar

Margareta Normell


Handledd reflektion för att möta ökade krav

Inga-Lill Haglund