Länkar

Länkar och lästips


Från Skolverkets hemsida om kollegialt lärande

Skolverket - om grupphandledning


HANDLEDARUTBILDNINGAR

(med inriktning mot förskola och skola)


HÖGSKOLEUTBILDNINGAR


Ersta Sköndal högskola i Stockholm

www.esh.se


Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

http://hj.se/hlk/ÖVRIGA HANDLEDARUTBILDNINGAR


IHK Institutet för handledning och konsultation

med utbildningar i Uppsala och Göteborg

www.handledning.nu


Katrin Byréus

http://www.byreus.com


LITTERATURLISTA

Här finns en litteraturlista med tips på litteratur

om både handledning i skolan, mer allmänt

om handledningsprocessen och annat aktuellt inom skola och förskola.


Litteraturlista


LÄSVÄRT


AVHANDLINGAR

Anneli Frelin, (2008), Uppsala universitet

Professionell närhet och distans — en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv


Karin Åberg,(2009), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping: Anledning till handledning


Christel Sundqvist, (2012),Åbo akademi

Perspektivmöten i skola och handledning - Lärares tankar om specialpedagogisk handledning
RAPPORTER

Rapport om induction och VFU

Åsa Morberg och Lennart Gustafsson,

Högskolan i Gävle


Om lärares professionsutveckling

VFU-handboken, Stockholms universitet sid 11 - 21

Från Novis till professionell


Om handledning av nyutexaminerade lärare

Rapport från ett projekt i Uppsala


Att lära av de bästa - en ESO rapport om svensk skola i ett forskningsperspektiv av Johannes Åman

ESO-rapport